1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI


Altınordu Belediye Meclisince, Revizyon Uygulama İmar Planının 1. Etap’ı 02/02/2022 tarih 2022/10 sayılı karar no ile oybirliği ile uygun görülmüş olup Ordu Büyükşehir Belediye Meclisince Revizyon Uygulama İmar Planının 1. Etap’ı 18/03/2022 tarih 2020/87 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmıştır.

Altınordu Belediye Meclisince, Revizyon Uygulama İmar Planının 2. Etap’ı 02/03/2022 tarih 2022/13 sayılı karar no ile oyçokluğu ile uygun görülmüş olup Ordu Büyükşehir Belediye Meclisince Revizyon Uygulama İmar Planının 2. Etap’ı 18/03/2022 tarih 2020/88 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmıştır.

Altınordu İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 30.03.2022 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmış olup 30.03.2022 – 28.04.2022 tarihleri arasında askıda kalacaktır.

Revizyon uygulama imar planı (1. Etap)

Revizyon uygulama imar planı (1. Etap)

Revizyon uygulama imar planı (1. Etap)

Revizyon uygulama imar planı (1. Etap)

Revizyon uygulama imar planı (1. Etap)

Revizyon uygulama imar planı (1. Etap)

Revizyon uygulama imar planı (2. Etap)

İMAR PLAN NOTU