2020 YILI 2. TAKSİT VERGİLERİ


2020 YILI Emlak Vergisi ile iş yerlerine ait Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergileri 2. Taksit ödeme süresi 30 Kasım Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecektir.
Mükelleflerimizin mağdur olmamaları için bina, arsa ve arazi vergileri ile işyerlerine ait Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergilerini ödemeleri gerekmektedir. Vergilerini süresinde ödemeyen mükelleflerimizin 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Hakkındaki Kanun hükümleri çerçevesinde gecikme zammı ödemek zorunda kalacaktır.
Sayın halkımıza önemle duyurulur.