2021 YILI 1. TAKSİT VERGİLERİ


        2021 yılı bina, arsa, arazi vergileri ile iş yerlerine ait Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi 1. Taksit ve 7256 Sayılı Yasa kapsamında borcunu yapılandıran mükelleflerin 3. Taksit ödeme süresi 31 Mayıs Pazartesi günü mesai bitiminde sona ereceğinden 29 Mayıs Cumartesi 2021, 30 Mayıs 2021 Pazar günleri veznelerimiz açık olacaktır.
        Mükelleflerimizin mağdur olmamaları için bina, arsa ve arazi vergileri ile iş yerlerine ait Çevre Temizlik ve İlan ve Reklam Vergilerini ödemeleri gerekmektedir. Vergilerini süresinde ödemeyen mükelleflerimizin 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri çerçevesinde gecikme zammı ödemek zorunda kalacaktır.
        Sayın halkımıza önemle duyurulur.