AZİZ KAMUOYUNA AÇIKLAMA


AZİZ KAMUOYUNA AÇIKLAMA

MUSTAFA ADIGÜZEL’İN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN BELEDİYEMİZİ VE YAPILAN HİZMETLERİMİZİ HEDEF ALARAK TOPLUMU YÖNLENDİRİCİ VE YANILTICI SÖYLEMLERİ ÜZERİNE KAMUOYUNA ZORUNLU AÇIKLAMA;

Altınordu halkımızın teveccüh ve tercihi ile 31 Mart 2019 tarihinde seçilerek göreve başlayan Sayın Belediye Başkanımız Aşkın Tören’in öncülüğünde, insana hizmet ve hürmet eden belediyecilik düsturuyla; ilkeli, etkili, şeffaf, verimlilik, hesap verebilirlik ve tasarrufu ön planda tutan ve insanı merkeze alan yönetim anlayışıyla, adalet, zarafet, nezaket ve ahlak içerisinde tüm çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz.

Göreve geldiğimiz tarihten önce belediyenin giderleri, gelirlerinden fazla iken izlediğimiz doğru politikalar sayesinde, tasarruf ve verimlilikle belediye giderlerini hızla azaltıp mali disiplini sağlamayı başardık.

2017 yılı son çeyrekten bu yana açık veren, eksilerden aldığımız bütçe dengesini iyileştirerek, göreve geldiğimiz andan itibaren Nisan–Aralık dönemini kapsayan ilk 9 aylık dönemde belediyemizin gelir-gider dengesini yaklaşık toplamda 8 milyon TL’ye yakın artıya geçirmeyi başardık. Yine bu ilk 9 aylık dönemde bir taraftan belediyecilik faaliyet ve hizmetlerini aksatmadan sürdürürken, bir yandan da yaptığımız tasarruflarla, 100 milyon artı değer yaratarak yaklaşık 60 milyon TL’ye yakın borç ödemesi gerçekleştirdik.

Hizmetlerimizi millileştiriyoruz.

Hizmetlerimizi millileştirme hamlelerimizden;

Merkezde ve kırsalda “bütün şehir eşit hizmet” ilkemiz doğrultusunda, altyapı ve üst yapı hizmetlerine ivme kazandırmak ve güç katmak amacıyla, beton-asfalt protokolleriyle birlikte kum, çakıl, parke, taş ocakları işletmelerini kurum bünyesinde yapmak üzere millileşme adımlarını attık. Bu hamlemizle önümüzdeki dönemde sadece fen işleri bütçemizden yılda 15.000.000 TL’ye yakın fazla vererek tasarruf sağlamış olacağız.

Fen işleri gibi ana faaliyet alanlarımızdan biri olan kent temizliği konusunda da bu tasarruf ve verimliliği devam ettirmek adına daha düşük maliyetle işlerimizi ifa etmek için çalışmalarımızı sürdürdük.  Bu hassasiyet içerisinde yaptığımız çalışmalar neticesinde kent temizlik hizmetlerini daha uygun maliyetlerle yürütebileceğimizi tespit ederek hizmet alımı ihale sürecine başladık.

Yine kent temizliği hizmetinin de kurum bünyesinde yapılması halinde maliyetlerimizi en dip fiyatlarla gerçekleştirebileceğimizi görerek millileşme adımları atmaya karar verdik. Önümüzdeki aylarda bir süreç doğrultusunda temizlik hizmetlerini tamamıyla kurum bünyesinde yürütmek üzere millileşme kararımızı kamuoyuna açıklamıştık.

Bu açıklamalarımızdan sonra birdenbire kimi odakların harekete geçerek kurumumuzu yıpratmak üzere iftira kampanyaları başlattıklarına şahit olduk. Sadece kendisine oy veren kıymetli vatandaşlarımıza hürmeten cevap verdiğimiz Mustafa Adıgüzel bu kampanyanın sözcülüğüne soyundu. Maalesef buna saygın gazetecilik kimliği ile örtüşmeyen, basın ilke ve ahlakına aykırı hareket etmiş kendilerine gazeteci diyen bir iki isim ile sahte sosyal medya hesapları üzerinden kimliği belirsiz kişilerin de dahil olduğunu gördük.

Üstelik bu iftira ve karalama kampanyalarını o kadar ileri götürdüler ki, şeffaflık ve saydamlıkla başlamış bir ihale süreci devam ettiği halde kimi gazeteler ve sayısı bir ikiyi geçmeyen sosyal medya hesaplarından bu ihale sürecini sabote etme girişimini sürdürdüler. Milletvekili Adıgüzel ise daha hizmet alımı tamamlanmadan, onlarca firmanın adını açıkça belirterek, işin bu firmalara verileceği ifade ve iddialarıyla suç teşkil eden davranışlarda bulunmuş ve ihale sürecini sabote etme girişimine destek vermiştir.

Milletvekili ve sözcülüğünü üstlendiği çıkar odakları tarafından aynı söylem ve ifadelerle saldırılar devam etmiştir.

Fakat kurumumuz hesap verilebilirlik sorumluluğundan vazgeçmeden, etik değerlerden uzaklaşmadan, usul, esas ve hukuka aykırı hareket etmeden, kamu kaynaklarının verimli kullanılması, malî saydamlık, güvenilirlik, şeffaflık ve kamuoyu denetimine açık bir şekilde, bu şer menfaat ortaklığına yenilmeden, şehrimizin ve şehir insanımızın hakkını kimseye yedirmemiştir.

Üstelik yaptığımız iş, önceki dönem yapılan işin aynı şartlarıyla, aynı sayı ve nitelikte ki araçlarla, aynı şekilde, personel hariç KDV dahil yıllık yaklaşık 12 milyon TL gibi bir avantajla ve %50 daha düşük maliyetle gerçekleştirilmiştir.

Önceki hizmet alımı koşulları çalışmaya bağlı afaki fiyat artışları oluşmasına imkan verirken, tarafımızdan yürürlüğe konulan millileşme adımı çerçevesinde yeni yaptığımız uygulamada hiçbir fiyat artışı olmayacak olması bile milletimize ait kaynakların etkin ve yerinde kullanılması hususundaki hassasiyet ve gayretimizin ispatıdır.


Ayrıca, fahiş fiyatlarla ihale alamadı diye yaygara koparanlar ve onların sözcülüğünü yapan milletvekili şunu bilsinler ki; kent temizliği hizmet alımının yükleniciliğini yapmaları açısından bu firmanın da başka belediyelerle çalışan firmaların ya da kişilerin de bizim için hiçbir farkı yoktur. Esas olan Altınordu’nun kent temizliği işinin en kaliteli ve en ekonomik bedelle hak hukuk çerçevesinde gerçekleşmesi olup bu da tarafımızdan başarılmıştır.

Temizlik işlerinde kullanılan araçlara gelince, bu hususun Belediyemizle tek ilgisi aradığımız şartları sağlayıp sağlamadığıdır, diğer ayrıntılar tamamen bizim dışımızdadır. Biz tek derdi Altınordulu aziz hemşehrilerimize hizmetimizi en iyi şekilde yapmaya odaklanmış bir yönetimiz. Vekil Adıgüzel saptığı bu fitne yolunda yoluna devam etsin. Allah kimseyi şaşırtmasın.

En temel kural “iddia sahibi iddiasını ispatla mükelleftir” düsturunca, iddiasını ispat etmeyip yalan, iftira, algı ve oyunlar peşinde koşanlar ancak kendilerini rezil ederler. Aziz halkımız şaşmaz ferasetiyle her şeyin farkındadır. Müfterilere dün olduğu gibi bugün de asla prim vermeyecektir.

Herkes bilmeli ki, biz işlerimizde sadece milletin menfaatini gözetiriz. Tüm ihalelerimizde şeffaf olunmuş, kameralar karşısında gerçekleştirilmiş, herkese eşit fırsat verilmiş, her firmanın katılabileceği hale getirilerek rekabet şartları genişletilmiş, hizmet kalitesi kamu yararına iyileştirilmiş, yaklaşık maliyetler belirlenmiş ve fahiş fiyatlarla çalışma ihtimalleri ortadan kaldırılmıştır.

Bu fahiş fiyatlarla ihale alınamadığı için ortalığı ayağa kaldırmaya çalışan menfaat gruplarının, makul ve gerçekçi fiyatların yarışabileceği canlı yayında verilen açık ihalemize katılmamış olmaları her şeyi açıklamaktadır.

Milletvekilinin, malum odakların yaptığı saldırılara benzer nitelikteki bu soruları; aslı olmayan, sorumluluk sahibi, halkın sözcülüğünü yapan, hakkı ve adaleti gözeten birinin değil de basın ve sosyal medya aracılığıyla birilerinin çıkarlarına hizmet için asli vazifesini dahi unutan ruh halinin yansımalarıdır.

Açık, net ve anlaşılır bir şekilde tekrar ifade ediyoruz ki; milletvekili tarafından iftira, çarpıtma ve hezeyanlarla ileri sürülen bu soru ve ithamlar; milletvekilinin sözcülüğünü yaptığı firma tarafından Ordu İdare Mahkemesinde ileri sürülmüş ve tüm iddialar Mahkeme tarafından reddedilmiş ve Yüce Türk Adaleti önünde haklılığımız tescillenmiştir.

Buna rağmen ihaleyi, Belediyemiz iştiraki ve bir kamu kuruluşu olan ALBEL A.Ş. firması almışken ve bu hizmeti yürütmek üzere kamunun, garibin, gurabanın, yetimin hakkını korumak için gecesini gündüzüne katarak en dip fiyatlarla hiçbir usulsüzlük, ilkesizlik, hukuksuzluk yapmadan çöp temizlik araçlarını yarı fiyatına mal etmeyi başarmış olduğu halde, bu Vekil hiçbir değer tanımadan iftiralarda bulunmuş, sponsorluk demiş, yolsuzluk demiştir. Bu adi iftira dolu iddialarını ispat edemezse en hafifinden mertlikten uzak müfteridir, kendi ifadesiyle de namert oğlu namerttir!

Bu vekil, yargı kararlarını ve mevzuat çerçevesinde şeffaflık içerisinde ve kamuoyuna açık bir şekilde yürütülen süreçle ilgili gerçekleri öğrenmek yerine mesnetsiz sorularla medya üzerinden, yolsuzluk varmış gibi komik bir algı oluşturma çabasındadır. Ne yazık!

Hak, hukuk ve adalet ölçeğinde tartılıp karara bağlanan mesnetsiz iddialar hakkında konuşmak ve gereksiz yere kamuoyunu meşgul etmek istemesek de milletvekilinin kendini nasıl kaptırdığına anlam veremediğimiz bu çıkar gruplarına hak ettikleri cevapları yine hak ettikleri üslupla vermek ve milletvekiline Anayasayı ve yeminini hatırlatmak görevimizdir.

Sözcülüğüne soyunduğu firmanın yüksek karla çalışma özleminin peşinde koşmayı bırakmasını, Belediyemizin başarısının hakkını teslim etmesini, bir milletvekili olarak referans aldığımız temel değerlere sahip çıkarak Altınordu halkının iyiliğini gözetmesini tavsiye etmek bir zorunluluk haline gelmiştir.

Ayrıca şunların da artık anlaşılması, idrak edilmesi ve bilinmesi gerekiyor ki;

Bu firma, devam eden idari davada, İdare Mahkemesini devre dışı bırakarak ve adaleti yanıltarak, hukuka aykırı bir şekilde Sulh Hukuk Hâkiminden tespit talebinde bulunmuştur.

Tespit için geldikleri yer olan ve kamu hizmeti görülen çöp kamyonlarının araç parkı alanında, firma avukatı ve çalışanlarının gözlemci olarak bulunmaları gerekirken, tam tersine adalet mensuplarının görevi olan tespit işini, adeta rol çalarak bizzat kendileri yapmaya kalkışmışlar ve kargaşaya sebebiyet vermişlerdir. Böylece yetkisiz bir şekilde davranarak suç niteliğinde işlere girişmişlerdir.

Kaos çıkarmaya geldikleri apaçık belli olan ve araçları çalışamaz hale getirmek suretiyle, halkımızın menfaatine başarıyla gerçekleştirdiğimiz düşük maliyetli hizmet alımımızı iptal ettirmek amacıyla zavallı bir çaresizlik içerisinde ortaya koydukları bu suç niteliğindeki hukuksuz davranışları nedeniyle ilgili firmanın Avukatı ve çalışanları hakkında Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır.

Aynı zamanda bu Vekil, ihaleler yapılırken de basın ve sosyal medya üzerinden ihaleye girecek ve girmesi muhtemel firmaların gerek isimlerini zikrederek gerekse bu firmalar hakkında karalamalarda bulunarak ihale sürecine zarar vermiştir.

Ve yine bu süreçlerin içerisinde yer alarak ihaleye fesat karıştırma girişiminde bulunanlara çanak tutmuştur. Bu yolla firmaların ihaleye katılımını engelleyecek bir ortam oluşmasına sebebiyet vermiştir.

Bunlar gibi etikten, haktan, edepten uzak birçok girişimle, piyasa koşullarında makul ve düşük maliyetlerle gerçekleştirdiğimiz yeni hizmet alımımızın iptali için her türlü çaba gösterilerek, eskiden olduğu gibi devam etmesi arzulanmıştır ve buna Milletvekili Adıgüzel bilerek ya da bilmeyerek alet olmuştur.

Tüm bu olumsuzluklara, engelleme, karalama ve manipüle etme çabalarına rağmen Belediyemiz, hukukun vermiş olduğu hak ve yetkilerini kullanarak 20/12/2019 tarihinde açıklık ve şeffaflık içerisinde tüm firmaların katılımına açık bir şekilde canlı yayında kamuoyu ile paylaşmak suretiyle Açık İhaleyi gerçekleştirmiştir.

Ancak bu hukuki süreçler sanki hiç yaşanmamışçasına hareket etseniz de, yargı kararlarını, savcılık soruşturmalarını ve hukuka uygun ihale süreçlerini bir kenara bırakıp hukuksuz bir tespit kararını bayrak yapıp sallasanız da, Altınordu halkımızın hak ve menfaatlerini değil de bir kısım malum çıkar gruplarının sözcülüğünü yapsanız da;

 • İçinde bulunduğumuz her durumda bizi biz yapan inanç, kıymet, değer ve ilkeler doğrultusunda hareket etmekten,
 • Kamu malının beytülmal olduğu ve bunun için her daim vicdanımızda hassas bir terazi taşımanın zorunluluğunu ve sorumluluğunu hissetmekten,
 • Altınordu’muzun geçmişine sahip çıkmak, bugününü yaşanır kılmak ve Dünya markası bir şehir için geleceğine kafa yormaktan,
 • Bu şehrin vicdanı, aklı, hissiyatı ve tercümanı olmaktan,
 • İnancımız, tarihimiz ve bizi biz yapan temel değerlerimizden aldığımız feyzle etrafımızı aydınlatmaya devam etmekten,
 • İnsana hizmet ve hürmet eden belediyecilik anlayışından zerre ödün vermeden, hesap verilebilirlik çerçevesinde hızlı, etkin, verimlilik ve tasarruf anlayışı içerisinde yolumuza devam etmekten,

Asla vazgeçmeyeceğiz. 

Ahlak, adalet ve insaftan yoksun iddia ve söylemlerinizi, iman, azim ve kararlılıkla boşa çıkaracağımızı bilmenizi isteriz.

Ancak şunun da farkındayız ki; muvazenenizi kaybettiğinizden bizi anlayamazsanız, sağduyuyu kaybettiğinizden bizi işitmezsiniz, sevgi ve muhabbeti kaybettiğinizden bizim kaygılarımızı, heyecanımızı, hizmet anlayışımızı ve Altınordu halkı ile kurduğumuz bağı anlayamazsınız.

Milletvekili ve kendisi ile aynı anlayışta olanlara, hizmet yarışına girmek yerine polemik üretmeye çalışanlara ve yine onların oluşturduğu suni gündemlerle daha fazla zaman kaybetmeyeceğimizi,

Yeni yılla birlikte;

 • Down Sendromlu gençlerimizin çalışacağı Menekşe Kafe’yi,
 • Çalışan kadınların Altınordu’nun geleceği olan gözbebeklerini emanet edecekleri Balerin Ceren Özdemir Kreş ve Gündüz Bakımevi’ni,
 • Yeni girişimcilere destek sağlayıp yeni istihdam alanları oluşturmak üzere İŞGEM’i,
 • Çocuklarımızı geleceğe güvenle taşımak için Trafik Eğitim Pisti’ni,
 • Halkımızın günlük ihtiyaçlarını karşılayacakları Şirin Pazar’ı,
 • İş arayanla ve işverenleri buluşturacak İŞKUR İstihdam Noktası ve Kariyer Merkezi’ni,
 • Eğitimde fırsat eşitliği odağında gençlerimizi hem sınavlara hem de hayata hazırlayacak Altın Akademiyi,
 • Sağlık hizmetine erişmekte zorluk yaşayan halkımıza hizmet sunacak ve sağlık taraması yapacak Sağlık Tarama Aracı’nı,
 • Dar gelirlilere ve öğrencilere yönelik Aşevi’ni,
 • Kitap okumayan meydan da okuyamaz sözünce Uyumayan Kütüphane ve Nev Mekan Kitap Kafeleri’ni,
 • Sokaklardaki sevimli dostlarımız için Kedi-Köpek Evleri ve Kuş Yuvaları ile Sokak Hayvanları Besleme Noktaları’nı,
 • Toplumun hücreleri ailelerimizin daha güçlü yapı taşlarına dönüşmesine katkı verecek Aile Danışma Merkezi’ni,
 • Yaşlı Bakım Merkezi ve torunların atalarıyla mutlu vakitler geçirecekleri İkinci Bahar Kafe’yi
 • Çocuklarımızın yaratıcılığını geliştirecek Altın Gelecek Teknoloji ve Tasarım Atölyesi’ni,
 • Kadınlarımızın kaliteli zaman geçirebilmeleri için Kadınlar Lokali’ni,
 • Üreten kadınlarımızı desteklemek ve üretimin devamlılığını sağlamak için Kadın Kooperatifi’ni,
 • Hayat boyu öğrenme kapsamında işgücünün niteliğini artıracak, toplumsal cinsiyet eşitliği odağında geleceğin insana yakışır mesleklerini öğretecek Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezi’ni,
 • Yılın oniki ayında üretim yapacak ve sadece kadınların çalışacağı Modern Seraları,
 • Ordunun geleneksel tat ve lezzetlerinin Anadolu lezzetleriyle birlikte sunulduğu mutfak sanatları merkezi olan Gastronomi Evi’ni,
 • Küreselleşen dünyada yerimiz almak adına yeni fikirler üreteceğimiz İnovasyon Merkezi’ni,
 • Bütün hemşehrilerimizin parlak fikirlerini ortaya koyacağı Şehir Düşünce Enstitüsü’nü,
 • “Vizyonu dünya kenti Altınordu”yu hayata geçirmek, hemşehrilik bilincimizi en üst düzeye çıkarmak azim ve kararlılığımızın menbaı Kent Konseyi’ni
 • Vatandaşlarımızın ata binme özlemini giderebilecekleri Atlı Spor Kulübü’nü,
 • Altınordu’luların dolu dolu zaman geçirecekleri Sosyal Tesis’i,
 • Sağlıklı alışverişleriniz için Geleneksel Doğal Köy Pazar’larını,
 • Sevimli dostlarımızın emin ellerde tedavi ve bakımının yapılacağı Hayvan Hastanesi’ni,
 • Çocuklarımızın ve gençlerimizin yeteneklerini sergileyeceği E-Spor Merkezi’ni
 • Girişimcilerin projelerine destek verecek olan Yatırım Proje ve Destek Ofisi’ni,
 • Vizyonu dünya kenti Altınordu anlayışımızla, daha yaşanılabilir, çok daha modern ve konforlu Kentsel Dönüşüm Projeleri’ni,
 • Klasik Belediyecilik hizmetlerimize ara vermeden Avrupa Birliği standartlarında Modern Alt Yapı Projeleri’ni,
 • Belediye yönetim sitemine muhtarlarımızı dahil edecek e-muhtar Uygulaması’nı,

Altınordu halkımızın hizmetine sunacağımızı,

Vizyonu dünya kenti olan, sosyal belediyecilik, akıllı yeni nesil belediyecilik gibi temel dinamiklerle şekillenen, kökleriyle ve geçmişiyle barışık, geleceğin ortaya çıkaracağı risk ve fırsatların farkındalığıyla uygulamaya konulan ve konulacak projelerimizi kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz. Bu sürecin ise devam eden davaları etkilememesi gerektiği düşüncesiyle herkesi toplumu yanıltmadan asli görevini yapmaya davet ediyoruz.

 • Altınordu’nun hak ettiği “Medeniyet Şehri” olmaktır…
 • Altınordu’nun hak ettiği “İnsanı Yaşatan Şehir” olmaktır…
 • Altınordu’ya yakışan insana ait olmaktır…
 • Altınordu’luya yakışan “insanca hizmete muhatap olmaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederiz.