GEÇMİŞ YILLARA AİT MECLİS GÜNDEM İLAN ÖZETLERİ


 

2018 YILI ARALIK AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2018 YILI KASIM AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2018 YILI EKİM AYI II. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2018 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2018 YILI EKİM AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2018 YILI EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2018 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2018 YILI TEMMUZ AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2018 YILI TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2018 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2018 YILI MAYIS AYI II. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2018 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2018 YILI NİSAN AYI II. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2018 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2018 YILI MART AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2018 YILI ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2018 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

------------------------------------------------------------------

2017 YILI ARALIK AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2017 YILI KASIM AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2017 YILI EKİM AYI II.BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2017 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2017 YILI EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2017 YILI TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2017 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2017 YILI MAYIS AYI II.BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2017 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2017 YILI NİSAN AYI II.BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2017 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2017 YILI MART AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2017 YILI ŞUBAT AYI II.BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2017 YILI ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2017 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

------------------------------------------------------------------

2016 YILI ARALIK AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2016 YILI KASIM AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2016 YILI EKİM AYI II. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2016 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2016 YILI EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2016 YILI TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2016 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2016 YILI MAYIS AYI II. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2016 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2016 YILI NİSAN AYI II. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2016 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2016 YILI MART AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2016 YILI ŞUBAT AYI II. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2016 YILI ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2016 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

------------------------------------------------------------------

2015 YILI ARALIK AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2015 YILI KASIM AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2015 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2015 YILI 07 EYLÜL II.OTURUM MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2015 YILI EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2015 YILI TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2015 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2015 YILI 5 MAYIS II. OTURUM MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2015 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2015 YILI 6 NİSAN II. OTURUM MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2015 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2015 YILI MART AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2015 YILI 13 ŞUBAT II. OTURUM MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2015 YILI ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2015 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

------------------------------------------------------------------

2014 YILI 08 ARALIK AYI II. OTURUM MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2014 YILI ARALIK AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2014 YILI 21 KASIM III. OTURUM MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2014 YILI 6 KASIM II. OTURUM MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2014 YILI KASIM AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2014 YILI 27 EKİM II. OTURUM MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2014 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2014 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN ÜSTÜ MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ

2014 YILI TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEM İLANI ÖZETLERİ