İLAN TUTANAĞI (REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI İTİRAZ DİLEKÇELERİ)


    Altınordu İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 08.07.2022 – 06.08.2022 tarihleri arasında askıda kalan plana 217 adet itiraz dilekçesi gelmiş olup bu itirazlar Altınordu Belediye Meclisi 05.09.2022 tarih ve 2022/52 sayılı kararı ile itiraz dilekçelerini değerlendirmiş, bu dilekçeler Ordu Büyükşehir Belediye Meclisince 16.09.2022 tarih ve 2022/281 sayılı meclis kararı ile karara bağlanmıştır.
 
        Kabul edilen itiraz dilekçeleri ve değiştirilerek onaylanan itiraz dilekçeleri için planın değişen kısımları 27.09.2022 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

OBB Meclis Kararı

Plan Notu Değişikliği

G39B05C1A

G39B05D1A

G39B05D1B

G39B05D1D

G39B05D2A

G39B05D2B

G39B08B1C

G39B08B2D

F39C22C1B

F39C22C1C

F39C22C1D

F39C22C2D

F39C22C3A

F39C22C4A

F39C22C4B

G39B03A3B

G39B03B4C

G39B04A4B

G39B04B3C

G39B04B3D

G39B04B4A

G39B04B4B

G39B04B4C

G39B04C1B

G39B04C2A

G39B04C2B

G39B04C2C

G39B04C2D

G39B04C3A

G39B04C3D

G39B04C4C

G39B04D1B

G39B04D1C

G39B04D2D

G39B04D3A

G39B04D3B

G39B04D4A

G39B04D4B

G39B05A3D

G39B05A4D