İMAR DURUMU


İmar Durumu

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kesinleşen 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda yapılan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı sonrası birçok parselin imar durumları değişmiştir. Birçok mahalleyi kapsayan imar uygulaması çalışması devam etmekte olup yeni parseller oluşacak olması nedeni ile söz konusu süreç tamamlana kadar imar durumları ve imar uygulaması ile ilgili bilgileri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne başvuru yaparak temin edebilirsiniz.