ŞAHİNCİLİ MAH. 2334 ADA, 4 PARSEL - 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ


ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 17.03.2020; Altınordu Belediye Meclisince 04/09/2019 tarih 2019/58 sayılı karar no ile uygun görülen ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 25/11/2019 tarih 2019/266 sayılı kararı ile değiştirilerik uygun görülen,, '' Şahincili Mahallesi G39-B-03-C-1-C Uygulama İmar Planı Paftası, 2334 ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği '' 17.03.2020 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.