TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ


İlimiz Altınordu İlçesi Şahincili Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Altınordu Belediyesine ait Eski 1605 Ada/kadastro yenileme Yeni 1604 Ada, eski 1 Parsel yeni 9 Parsel, 1.511,50m² yüzölçümlü tapuda  "fındık bahçesi" vasıflı  İmar planı içerisinde Ayrık Nizam Ticaret Alanı olarak ayrılmış taşınmaz;

İlimiz Altınordu İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 2477 ada 8 parselde bulunan Mülkiyeti Altınordu Belediyesi adına kayıtlı 8.680,29m² yüzölçümlü tapuda ''arsa vasıflı'' imar planı içerisinde Ayrık Nizam Konut Alanı olarak ayrılmış taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü (artırma)  ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

İLAN METNİ