YAMAN - 1.5 AYLIK


Yaman - 1.5 Aylık

CINS : KIRMA
YAS : 1.5 AYLIK
CINSIYETI : ERKEK
AÇIKLAMA : SAĞLIK SORUNU YOKTUR. 
 
  • Ev ve süs hayvanlarını 18 yaşından küçükler sahiplenemez
  • Pitbull Terrier, Arjantin Dogo ve Japanese Tosa gibi çevresine tehlike arz eden hayvanlar sahiplenemez
  • Sahiplenen hayvanlar terk edilemez, ancak yeniden sahiplendirme yapılabilir ya da geçici hayvan bakımevlerine teslim edilebilir.
  • Hayvan sahipleri mesken dışında dolaştırılan hayvanların dışkılarını temizlemekle, ev ve süs hayvanı veya kontrollü hayvanı, hala açık yerlerde tasma ile kontrol altında dolaştırmakla yükümlüdür.
  • Hayvan sahipleri, sahip oldukları hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliğini ve insanlara verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirleri almakla tazmin etmek zorundadırlar.
  • 5199 Hayvan Koruma Kanun hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa aittir. Gerektiğinde bu yetki Bakanlıkça mahallin en büyük mülki amirine suretiyle devredilebilir.
  •  Bir kere travmayı yaşamış bir hayvana tekrar böyle büyük bir acı yaşatmak istemediğimiz için, sizi tanımamız gerekmektedir.Sahiplendirilen patililerimizin tekrar terk edilmeyeceklerinden, çok iyi bakılacaklarından emin olmamız önemlidir.