30.12.2014 Tarihli İmar Planı Değişikliği

30.12.2014 Tarihli İmar Planı Değişikliği

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 30/12/2014; Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/12/2014 tarih 2014/196 sayılı kararı ile uygun görülen, ‘’ Taşbaşı Mahallesi 496 ada, 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’’ 30/12/2014 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

12.11.2018 08:28

23.12.2014 Tarihli İmar Planı Değişikliği

23.12.2014 Tarihli İmar Planı Değişikliği

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 23/12/2014; Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/12/2014 tarih 2014/193 sayılı kararı ile uygun görülen, ‘’ Bucak Mahallesi 853 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’’ 23/12/2014 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

12.11.2018 08:26

22.12.2014 Tarihli İmar Planı Değişikliği

22.12.2014 Tarihli İmar Planı Değişikliği

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 22/12/2014; Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/12/2014 tarih 2014/190 sayılı kararı ile uygun görülen, ‘’ Kumbaşı Mahallesi 1842 ada,  1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’’ 22/12/2014 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

12.11.2018 08:25

03.12.2014 Tarihli İmar Planı Değişikliği

03.12.2014 Tarihli İmar Planı Değişikliği

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ 03.12.2014; Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2014 tarih 2014/151 sayılı kararı ile uygun görülen “ Şirinevler Mahallesi 1576 ada, 1 ve 2 parseller; 1885 ada, 1 parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 03.12.2014 günü Müdürlüğümüzün ilan panosuna asılmıştır.

12.11.2018 08:22

İmar Durumu

İmar Durumu

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kesinleşen 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda yapılan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı sonrası birçok parselin imar durumları değişmiştir.

27.08.2018 13:22